Hlavná stránka
Gesamtschule Hungen
Hungen, Nemecko
Podkrušnohorské gymnázium Most
Most, Česká republika
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stropkov, Slovenská republika
V tomto projekte sú zapojené školy:
Vitajte na stránke Comenius-hms.eu
Táto stránka je venovaná medzinárodnému projektu Comenius, školské partnerstvá
Názov projektu - Životné priestory, Mládež tvorí svoje okolie
Typ projektu - Multilaterálne Partnerstvo
Výsledné produkty projektu - Prezentácie: Moja škola, Spoločná kniha, Životné prostredie
Ťažiskové body projektu - prvá fáza projektu:Životný priestor a mládež,
                                         druhá fáza projektu:Životné prostredie
Obsahové ťažiská projektu tvoria predmety - Zemepis, Dejepis, Náuka o spoločnosti,
                                                                       Politika, Ekonómia
Komunikačný jazyk projektu - Nemecký Jazyk